Gelderland / Overijssel


Berno Strootman (voorzitter)


Landschapsarchitect Berno Strootman is sinds september 2016 Rijksadviseur voor het Landschap. Hij is oprichter en directeur van Strootman Landschapsarchitecten en heeft ruime ervaring als ontwerper met een breed scala aan ruimtelijke opgaven. Hij heeft gewerkt aan strategische opgaven en het vertalen daarvan naar concrete maatregelen. Hij heeft bovendien gewerkt aan een groot aantal watergerelateerde opgaven, variërend van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, integrale beekherstelopgaven voor waterschappen en stedelijke opgaven met een belangrijke watercomponent. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het ontwerpen van parken en landgoederen, natuurontwikkeling, en stedenbouwkundige plannen. Het omgaan met cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen is voor hem een belangrijk aandachtspunt. Strootman was van 2006-2010 voorzitter van de Adviescommissie Belvedere van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Hij is bovendien regelmatig lid van jury’s, is supervisor, gastdocent en publiceert over landschapsarchitectuur.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/

Floris Alkemade


Floris Alkemade is sinds 1 september 2015 Rijksbouwmeester. Hij is architect, stedenbouwer en directeur van FAA en FAA/XDGA. Hij richtte in 2008 zijn eigen bureau FAA (Floris Alkemade Architect) op, na achttien jaar gewerkt te hebben voor OMA (vanaf 2001 als partner). Alkemade is sinds 2004 gastprofessor aan de Universiteit Gent en sinds oktober 2014 lector Architectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. In zijn functie van Rijksbouwmeester wil hij met het initiëren van prijsvragen ontwerpkracht en innovatie mobiliseren voor maatschappelijke opgaven. In 2016 organiseerde hij samen met het Centraal Orgaan Asielzoekers de eerste ontwerpprijsvraag: ‘A Home away form Home’, gericht op nieuwe ideeën voor de huisvesting van vluchtelingen. In 2017 organiseerde hij met vier gemeenten de prijsvraag ‘WHO CARES’ over nieuwe vormen van wonen en zorg.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/

Iris Bouwers


Iris Bouwers is sinds juli 2017 de vicevoorzitter van de European Council of Young Farmers (CEJA). Het CEJA behartigt de belangen van een miljoen jonge boeren en tuinders uit heel Europa. Twee jaar geleden werd zij al verkozen tot internationaal vertegenwoordiger van de achtduizend Nederlandse jonge boeren en tuinders. Samen met haar ouders runt Iris Bouwers een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw en vleesvarkens in Zuidwolde. Het bedrijf is al enkele generaties in de familie. Onlangs (februari 2018) is Iris Bouwers toetreden tot de raad van commissarissen van Rabobank Het Drentse Land. Eerder was zij CDA-raadslid in Dronten.

http://www.ceja.eu/

Jan Douwe van der Ploeg


Jan Douwe van der Ploeg is emeritus hoogleraar rurale sociologie van Wageningen Universiteit. Hij is nog volop actief als adjunct-hoogleraar aan de China Agricultural University in Beijing. Eerder was hij lid van de Raad voor het Landelijk gebied. Hij werkte als adviseur van diverse Italiaanse ministers van landbouw. In het vroegere bedrijfsstijlen onderzoek heeft hij, samen met collega's, uitgebreid aandacht besteed aan landschappen als de (sterk gedifferentieerde) uitkomst van co-productie: de interactie en wederzijdse transformatie van mens en natuur. Hij was eerder jurylid bij de ontwerpwedstrijd 'Wie is er bang voor het Hoge Noorden'.

Egbert Jaap Mooiweer


Egbert Jaap Mooiweer is als directeur/rentmeester van Stichting Twickel verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het landgoed Twickel. De stichting bezit 6800 hectare grond en circa 200 cultuurhistorische gebouwen.
Daarnaast is hij voorzitter van de Stichting Landschapskapitaal (SLK). Voorheen bekleedde Mooiweer functies bij Collectief Deltaplan Landschap, Stichting Natuurbeelden, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de European Environmental Bureau (EBB).

http://www.twickel.nl/

Heleen Lansink


Heleen Lansink drijft samen met haar man Rogier een melkveehouderij in St. Isidorushoeve, gemeente Haaksbergen. Zij hebben 85 koeien en bijbehorend jongvee op 55 hectare grond. Bijzonder is hun melktapperij. Hier kunnen klanten zelf een fles verse melk tappen. Het is een van de manieren waarop Heleen Lansink de agrarische sector positief onder de aandacht van het grote publiek brengt.
Zij blogt en gaat op pad als ‘Boerin 2.0’ om haar verhaal te vertellen van de boerderij. Zij is ook een van de ‘Boeren van Nederland’, een social-mediabeweging van agrariërs op zoek naar contact met de samenleving. Met Let’s date, nodigden deze boeren op Valentijnsdag mensen uit van buiten de sector voor een goed gesprek.

http://demelktapperij.nl/
https://www.facebook.com/boerenvanNL/

Erna aan de Stegge


Erna aan de Stegge is adviseur bedrijven bij Cultuurmij Oost. Deze Gelderse organisatie brengt zoveel mogelijk mensen in aanraking met kunst en cultuur. Erna aan de Stegge bedacht en ontwikkelde het project KUNSTwerkt, waarin zij kunstenaars en opdrachtgevers betrekt bij ruimtelijke, sociale en innovatievraagstukken. Veel maatschappelijke vraagstukken hebben baat bij de creatieve manier van kijken en denken van kunstenaars. Vanuit die overtuiging zoekt zij met KUNSTwerkt die vragen op. Zij ‘veroorzaakt’ opdrachten, vindt de juiste creatieve professionals en begeleidt de processen. De samenwerkingstrajecten leiden tot een slimme oplossing voor een probleem, een verrassend concept voor een ruimtelijke ontwikkeling of een vernieuwend idee voor de maakindustrie.
Naast haar werkzaamheden voor Cultuurmij Oost is Erna aan de Stegge regiomakelaar Oost/Midden Nederland voor het Mondriaan Fonds, het stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

www.kunstwerktgelderland.nl