vragen


Het is niet meer mogelijk vragen te stellen.

De vragen en antwoorden uit de eerste vragenronde kunt u hieronder lezen in de nota van inlichtingen van 16 maart.

De vragen en antwoorden uit de tweede vragenronde kunt u hieronder lezen in de nota van inlichtingen van 3 april.

De vragen en antwoorden uit de derde vragenronden zullen uiterlijk 25 april hier worden gepubliceerd.

Nota van inlichtingen

De nota van inlichtingen van 16 maart met alle vragen en antwoorden uit de eerste vragenronde kunt u hieronder downloaden.

1. Waarover gaat Brood en Spelen?

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan, die nu vragen om voorbereiding en actie. Er liggen grote kansen, maar ook stevige uitdagingen: klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie, illegale activiteiten en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan.
Grondeigenaren en ontwerpers worden opgeroepen om samen vernieuwende ideeën uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Dit in de overtuiging dat in het bundelen van ondernemerszin, ‘boerenslimheid’ en ontwerpkracht een enorme potentie schuilt.

2. Wat is de opdracht van Brood en Spelen?

Met de prijsvraag Brood en Spelen roepen we grondeigenaren en ontwerpers op om samen radicale, realistische en realiseerbare ruimtelijke voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat. Juist omdat er zoveel tegelijkertijd speelt op het platteland vragen we van de deelnemers een voorstel dat meerdere vraagstukken aangaat.

3. Wie kunnen er mee doen met de prijsvraag Brood en Spelen?

Brood en Spelen is een prijsvraag voor multidisciplinaire teams. In ieder team moet in ieder geval een professioneel ontwerper zitten. Dit kan een landschapsarchitect zijn, een architect, een stedenbouwkundige of een andere professional die ingeschreven staat in het Nederlands Architectenregister of een vergelijkbaar buitenlands register.

Ook moet ieder team bestaan uit een of meerdere grondeigenaren, zoals bijvoorbeeld (agrarisch) ondernemers, coalities of coöperaties van boeren of andere ondernemers, particulier grondbezitters, landgoedbeheerders of –eigenaren, of organisaties voor natuurbeheer.

De teams kunnen worden aangevuld met andere mensen met innovatieve ideeën voor de transformatie van het platteland, zoals bijvoorbeeld (social) designers, productontwerpers, kunstenaars, maar ook adviseurs of ondernemers op het gebied van landbouw, bedrijfskunde, (plan)economie, energie, voedsel, landschap, sociologie, filosofie natuurontwikkeling of andere disciplines.

4. Hoe stel ik een team samen?

Op de website kun je bij matching een profiel aanmaken.
Je kunt je profiel op zichtbaar of onzichtbaar zetten en jij kunt de profielen van anderen bekijken. Zo kun je online teamleden zoeken. Ook kun je andere deelnemers ontmoeten tijdens de inspiratiedagen. Deze bijeenkomst voor de regio Oost wordt gehouden op 18 april. De bijeenkomst voor de regio Zuid vindt plaats op 17 april. Houd de kalender in de gaten voor het exacte tijdstip en de locatie.

5. Wat kan ik winnen?

Brood en Spelen is een prachtige kans om echt iets bij te dragen aan de toekomst. Voor jezelf, je eigen bedrijf of leefomgeving en breder: nieuwe kansen scheppen voor mens en milieu. De prijsvraag kent vele winnaars. Uit alle inzendingen kiest de jury zestien teams, acht per regio. Elk geselecteerd team krijgt een budget van 25.000 euro om het ingediende plan in de tweede ronde uit te werken. Daarnaast staat een keur aan experts klaar om deze teams te ondersteunen. Deskundigen van de universiteit Wageningen. Professionals en adviseurs met een groot en divers netwerk waar je je voordeel mee kan doen. De initiatiefnemers en hun partners brengen je uiteindelijke plan breed onder de aandacht in de regio bij bestuurders en beslissers. Zij zullen zich sterk maken voor daadwerkelijke uitvoering van je idee.

7. Waarom kunnen er geen grondeigenaren uit het hele land meedoen?

Brood en Spelen is gesplitst in twee parallel lopende prijsvragen, één voor de zandgebieden van Noord-Brabant en één voor de zandgebieden van Gelderland en Overijssel. Deze regio’s zijn uitgekozen omdat hier de urgente opgaven bij elkaar komen: vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, wateropgaven, verduurzamen van de landbouw, energietransitie, bevolkingsdaling, vergrijzing, verbeteren van de ecologische en cultuurhistorische kwaliteit.

8. Waarom heet de prijsvraag Brood en Spelen?

'Brood’ verwijst naar het platteland als gebied waar het voedsel geproduceerd wordt. Het refereert ook aan de ondernemerszin en de broodnodige gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant. ‘Spelen’ staat voor de rust en ruimte die het platteland biedt. Spelen is bovendien experimenteren.

9. Wie zijn de initiatiefnemers van de prijsvraag?

Brood en Spelen is een initiatief van het College van Rijksadviseurs (Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman), in samenwerking met de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de ministeries van BZK en LNV, de waterschappen De Dommel, Aa en Maas, Brabantse Delta en Rivierenland, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ondersteund door waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen en de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s. diverse partijen leveren als partner een bijdrage in kennis en ondersteuning, zoals Wageningen University&Research en het Kadaster.

10. Wat is het College van Rijksadviseurs?

Het College van Rijksadviseurs is een onafhankelijk College dat het Rijk adviseert over ruimtelijke kwaliteit van Nederland. Het houdt zich bezig met de urgente thema’s van nu: van transformatie, mobiliteit, de stad, het landschap tot de impact van de energietransitie. Het College bestaat uit Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman en Rijksadviseur voor de Stad Daan Zandbelt.

11. Waar kan ik meer informatie vinden?

Op de website staat hier het reglement voor de prijsvraag gepubliceerd. Daarin staat uitgebreider beschreven wat de opgave is en hoe je mee kunt doen.
De aanvullende vragen met betrekking tot het reglement worden verwerkt in Nota’s van Inlichtingen, die ook de reglementaire status hebben. De Nota van Inlichtingen van 16 maart is hier terug te vinden.

Op deze website zal in de komende maanden regelmatig extra informatie te vinden zijn met achtergronden, interviews en impressies. Je kunt je aanmelden voor de nieuwsbrief en de inspiratiebijeenkomsten.