Noord-Brabant


Floris Alkemade (voorzitter)


Floris Alkemade is sinds 1 september 2015 Rijksbouwmeester. Hij is architect, stedenbouwer en directeur van FAA en FAA/XDGA. Hij richtte in 2008 zijn eigen bureau FAA (Floris Alkemade Architect) op, na achttien jaar gewerkt te hebben voor OMA (vanaf 2001 als partner). Alkemade is sinds 2004 gastprofessor aan de Universiteit Gent en sinds oktober 2014 lector Architectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam. In zijn functie van Rijksbouwmeester wil hij met het initiëren van prijsvragen ontwerpkracht en innovatie mobiliseren voor maatschappelijke opgaven. In 2016 organiseerde hij samen met het Centraal Orgaan Asielzoekers de eerste ontwerpprijsvraag: ‘A Home away form Home’, gericht op nieuwe ideeën voor de huisvesting van vluchtelingen. In 2017 organiseerde hij met vier gemeenten de prijsvraag ‘WHO CARES’ over nieuwe vormen van wonen en zorg.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/

Berno Strootman


Landschapsarchitect Berno Strootman is sinds september 2016 Rijksadviseur voor het Landschap. Hij is oprichter en directeur van Strootman Landschapsarchitecten en heeft ruime ervaring als ontwerper met een breed scala aan ruimtelijke opgaven. Hij heeft gewerkt aan strategische opgaven en het vertalen daarvan naar concrete maatregelen. Hij heeft bovendien gewerkt aan een groot aantal watergerelateerde opgaven, variërend van het Deltaprogramma IJsselmeergebied, integrale beekherstelopgaven voor waterschappen en stedelijke opgaven met een belangrijke watercomponent. Daarnaast heeft hij veel ervaring met het ontwerpen van parken en landgoederen, natuurontwikkeling, en stedenbouwkundige plannen. Het omgaan met cultureel erfgoed in ruimtelijke plannen is voor hem een belangrijk aandachtspunt. Strootman was van 2006-2010 voorzitter van de Adviescommissie Belvedere van het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Hij is bovendien regelmatig lid van jury’s, is supervisor, gastdocent en publiceert over landschapsarchitectuur.

https://www.collegevanrijksadviseurs.nl/

Iris Bouwers


Iris Bouwers is sinds juli 2017 de vicevoorzitter van de European Council of Young Farmers (CEJA). Het CEJA behartigt de belangen van een miljoen jonge boeren en tuinders uit heel Europa. Twee jaar geleden werd zij al verkozen tot internationaal vertegenwoordiger van de achtduizend Nederlandse jonge boeren en tuinders. Samen met haar ouders runt Iris Bouwers een gemengd landbouwbedrijf met akkerbouw en vleesvarkens in Zuidwolde. Het bedrijf is al enkele generaties in de familie. Onlangs (februari 2018) is Iris Bouwers toetreden tot de raad van commissarissen van Rabobank Het Drentse Land. Eerder was zij CDA-raadslid in Dronten.

http://www.ceja.eu/

Jan Douwe van der Ploeg


Jan Douwe van der Ploeg is emeritus hoogleraar rurale sociologie van Wageningen Universiteit. Hij is nog volop actief als adjunct-hoogleraar aan de China Agricultural University in Beijing. Eerder was hij lid van de Raad voor het Landelijk gebied. Hij werkte als adviseur van diverse Italiaanse ministers van landbouw. In het vroegere bedrijfsstijlen onderzoek heeft hij, samen met collega's, uitgebreid aandacht besteed aan landschappen als de (sterk gedifferentieerde) uitkomst van co-productie: de interactie en wederzijdse transformatie van mens en natuur. Hij was eerder jurylid bij de ontwerpwedstrijd 'Wie is er bang voor het Hoge Noorden'.

Jan Baan


Jan Baan is directeur van het Brabants Landschap en betrokken bij allerlei plattelandsprojecten. Deze organisatie beschermt en beheert de Brabantse natuur. Zij onderhoudt eigen gronden en koopt nieuwe gronden aan om deze te beschermen en met elkaar te verbinden tot robuuste natuurgebieden. Zo kunnen kwaliteit en veerkracht van het landschap verbeteren.
Om zowel fauna als flora te beschermen, acht Baan een revolutie in de landbouw noodzakelijk. ‘Weidevogels en grootschalige intensieve landbouw gaan niet samen. Zonder de vrijwilligers was de grutto al lang uitgestorven.’ Bij Brabants Landschap helpen 250 uilenbeschermers, 750 weidevogelbeschermers, 1300 boeren en 4000 particulieren bij het in stand houden van de soorten.

http://www.brabantslandschap.nl

Tjacko Sijpkens


Tjacko Sijpkens groeide op als boerenzoon in Noord-West Groningen aan de dijk bij de Waddenzee, waar zijn voorouders gedurende meerdere generaties nieuw land maakten door de aangeslibde grond in te polderen. Na een studie economie in Groningen en diverse corporate banen is hij nu een van de innovatieve ondernemers achter Het Familievarken. Een nieuw duurzaam vleesconcept waar alles draait om het natuurlijk gedrag van gelukkige varkens. Zo leven de moedervarkens als familie samen met hun kroost en maken ze onder meer gebruik van een slim varkenstoilet. Dit voorkomt het ontstaan van ammoniak, en reduceert fijnstof en uitstoot van ziektekiemen. Met financiële ondersteuning van de Europese Unie, het ministerie van Economische Zaken en de provincie Noord-Brabant wordt medio dit jaar in Boekel een eerste Living Lab gebouwd. Dit jaar is Brabant Europese Regio voor Gastronomie. Onder de noemer WeAreFood onderzoekt de regio in tien themamaanden de voedselproductie van de toekomst. Het Familievarken treedt in juli op als keukenchef in de themamaand ‘de nieuwe boer’.

http://www.hetfamilievarken.nl

Sietske Klooster


Sietske Klooster is ‘Embodied Design Engineer’. Haar expertise ligt in ontwerpmethodiek gericht op hands-on systeemverandering en -innovatie. Sinds 2012 ontwikkelt zij transitie-project De MelkSalon, als zelfstandig ontwerper en als buitenpromovendus verbonden aan de onderzoeksgroep Systemic Change van de TU/e.
De melk van elke boerderij en zelfs van elke koe heeft een variabele samenstelling, voedingswaarde en smaak. Die verschillen worden nog sterker bij verwerking naar zuivel, zoals dat ook bij wijn zo is. Door slimme technologie kunnen boerderij- en koespecifieke bijzonderheden in de melk direct worden verwerkt naar zuivel. Daarmee kan het werk van de boer en zijn koeien tot meerwaarde worden gemaakt voor de consument in de buurt.
De MelkSalon brengt stakeholders op een hands-on, letterlijk proefondervindelijke manier, in contact met deze waarde-propositie. Ze maakt de mogelijkheden ervaarbaar. Momenteel is Sietske medeontwikkelaar van een nieuwe verwerkingstechnologie op de boerderij.