Tweede ronde Brood en Spelen van start

sep 17 — “Waar sta je nu en wat wil je in de tweede ronde bereiken?” Met het beantwoorden van deze vragen ging voor de winnaars van de Prijsvraag Brood en Spelen de tweede ronde van start. Tijdens twee bijeenkomsten, in de provinciehuizen van Den Bosch en Arnhem, stelden de teams zich aan elkaar voor, maakten ze kennis met partners en coaches en kregen ze uitleg over het vervolgproces.
lees verder...

Het begin van een beweging naar kwaliteit - Winnaars Brood en Spelen

jul 06 — Verfijning en kwaliteit. Dat laten de zestien geselecteerde teams en de vier eervolle vermeldingen in hun plannen zien. Opvallend, vindt de jury, is dat alle indieners de kloof tussen productie en consumptie van voedsel willen dichten.
lees verder...

Verkenning nieuwe natuur en klein wonen

jul 06 — Er komen op dit moment verschillende ontwikkelingen samen: ambitieuze
klimaatdoelstellingen, een forse woningbouwopgave en urgente opgaven voor de
realisatie van nieuwe natuur. Dit maakt het interessant om een nadere verkenning
te doen naar de concrete mogelijkheden voor de combinatie van nieuwe natuur en
klein wonen. Dit voorstel bouwt voort op het rapport “Nieuw bos en klein wonen.
Een veelbelovende combinatie” dat in opdracht van de ministeries LNV en EZ is
verschenen en is gericht op het uitwerken van concrete mogelijkheden op basis
van de in dit rapport geïdentifi ceerde kansen.

lees verder...

Winnaars Brood en Spelen bekendgemaakt

jul 03 — Vanmiddag zijn in Barneveld de winnaars bekendgemaakt van Brood en Spelen, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe perspectieven voor het platteland. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman, heeft acht winnaars in Brabant geselecteerd en acht in Gelderland en Overijssel.
lees verder...

Veel respons op ontwerpprijsvraag Brood en Spelen

jun 11 — De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen heeft het mooie resultaat van 95 inzendingen opgeleverd. Maar liefst 51 teams maakten plannen voor locaties voor Noord - Brabant. Voor Overijssel werden twintig plannen ingezonden en 24 voor Gelderland.

lees verder...

In Beeld: Natuurgebied De Kampina

mei 17 — In natuurgebied De Kampina, gelegen tussen Oisterwijk en Boxtel, werken boeren samen met natuurmonumenten bij het beheer, door koeien er vrij te laten grazen. Er wordt veel samengewerkt, maar de boeren zien ook dingen mislopen. Luister nu naar een fragment van het gesprek dat fotograaf Henk Wildschut had met twee van de boeren.
lees verder...

"Alles wat aandacht krijgt groeit"

mei 16 — Het platteland is van levensbelang. Voor boeren en bewoners, en voor stedelingen. Dat platteland heeft wel wat extra aandacht nodig; het aantal bewoners daalt, de vergrijzing neemt toe, en ook het aantal leegstaande agrarische gebouwen en agrarische bedrijven die niet op de juiste plek staan, groeit.
lees verder...

Ruilen van grond loont

mei 16 — Vrijwillige kavelruil kan een handig instrument zijn om in te zetten bij projecten in het kader van Brood en Spelen. Ruilen van grond loont voor boeren, natuur en energie. Minimaal drie partijen doen mee, waarvan er twee grond ruilen.
lees verder...

De kerk als partner

mei 16 — In elk team dat mee doet aan de prijsvraag Brood en Spelen moet iemand daadwerkelijk een stuk grond bezitten in een van de zandgebieden. Boeren zijn een logische kandidaat, maar denk ook eens aan de kerk. De kerken bezitten duizenden hectare grond. En zij willen maatschappelijk iets betekenen: van ‘bijbels’ rentmeesterschap tot eigentijdse charitas.
lees verder...

"Ruimte en steun voor nieuwe ideeën inwoners"

mei 16 — ‘De provincie Overijssel is blij met de prijsvraag Brood en Spelen van het College van Rijksadviseurs. Brood en Spelen vraagt om creatieve oplossingen voor de grote vraagstukken in het landelijk gebied. Vraagstukken waar de provincie samen met inwoners ook aan werkt. Het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen, het inspelen op klimaatverandering, het verduurzamen van de energie, voedselproductie en landbouw, het versterken van de natuur en het aanpakken van de bevolkingskrimp in bepaalde gebieden.

lees verder...