Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren---29 nov

Hoe kunnen we extra bedrijfswoningen realiseren op het erf?

De prijs voor onze proefboerderij stond nog niet in de krant of de RO-ambtenaar werd al regelmatig gebeld: “Als Hekkert mag bouwen, willen wij dat ook.”
En dat is nu precies het probleem.
Met de Proefboerderij willen wij beginnende agrarische en plattelandsondernemers een kans bieden om betaalbaar te starten door grond en gebouwen aan hen te verhuren. De zelfstandig ondernemende huurders vormen samen een gemengd agrarisch bedrijf. De boer kiest voor deze alternatieve bedrijfsopvolging, zodat de agrarische functie van biologische boerderij behouden blijft. Zo wil hij bijdragen aan een biodivers, aantrekkelijk landschap en werkgelegenheid in lokaal producerende innovatieve landbouw.

Waarom wonen op de proefboerderij?Belangstellende agrarische starters geven aan dat zij bij hun bedrijf willen wonen. Vanwege dieren, of vanwege het nauwgezette handwerk van het ambachtelijke product. Een biologische bloementeelster wil snel kunnen reageren op veranderende weersomstandigheden. Een ander noemt het vroege vertrek naar de markt.

Samenwerken is belangrijk op de proefboerderij. De combinatie van bedrijfsactiviteiten wordt gestuurd op circulariteit en gezamenlijke afzet. Burenhulp is vanzelfsprekend als je je collega’s spontaan tegenkomt, ook buiten werktijd. Ook kennis delen is essentieel op de proefboerderij.

Wat is het probleem van de gemeente?Het aantal vragen voor (particuliere) woningbouw is veel groter dan de beleidsruimte. Bedrijfswoningen tellen mee in het woningcontingent. Zelfs tweede bedrijfswoningen worden al jaren niet meer gegund. De zorg bij onze proefboerderij is dat de woningen ‘overblijven’, als het experiment helaas niet slaagt.

Samen scenario’s verkennen Toch ontstaat er een mooie samenwerking met de gemeente, die is gecharmeerd van het innovatieve landbouwconcept. Ook zien ambtenaren dat het plan kansen biedt voor een versterking van het landschap en het erf. Vanwege deze maatschappelijke meerwaarde wil de gemeente ook inhoudelijk meedenken. Ze staan open om planologische scenario’s met ons te verkennen.
Voor het ontwikkelen van de scenario’s zijn we op zoek naar creatieve planologische denkrichtingen en mooie praktijkvoorbeelden elders in het land. Kun jij ons helpen? Neem contact met ons op.

Met dank aan: Jan Wesseldijk en Angelique Hageman van de gemeente Voorst.
Tekst: Eline van de Veen, team Proefboerderij Haverkamp
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren11 jan

We zijn begonnen met werven van agrarische starters

TERWOLDE 22 december 2018 - Zeven paar extra laarzen in de bijkeuken en geroezemoes in de keuken van Wim en Frieda Hekkert. De geur van koffie verwelkomt het eerste groepje geïnteresseerde agrarische starters. Ze komen kennis maken bij Proefboerderij Haverkamp in spe.
lees verder...
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren11 dec

Uitnodiging voor presentatie onderzoeksresultaten Proefboerderij Haverkamp

Voor de uitwerking van het project Proefboerderij Haverkamp is een onderzoeksvraag voorgelegd aan een internationaal team van studenten van de Universiteit Wageningen. Het team is uitgedaagd om onderzoek te doen naar de waardeketen van innovatieve gewassen door de opbrengst van het land te koppelen aan de lokale marktvraag. Hun antwoord presenteren zij op 14 december om 15:00 in Amersfoort.
lees verder...
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren18 nov

Een uitdagend gesprek over een rendabel bedrijf

Vier man sterk zitten ze tegenover ons: drie doorgewinterde professionals in landbouw, herbestemming en gebiedsontwikkeling van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. RVO is één van de partners van de prijsvraag Brood & Spelen, die ons willen helpen om het plan voor een gemengd bedrijf voor toekomstboeren te realiseren.
lees verder...
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren13 nov

Zijn voedselbossen eigenlijk wel rendabel?

Het is hip en het klinkt ideaal: natuur én productie. Is het voedselbos te mooi om waar te zijn?
lees verder...
Proefboerderij Haverkamp, gemengd bedrijf voor toekomstboeren02 okt

Alternatieve bedrijfsopvolging

Proefboerderij Haverkamp wil startende boeren de kans geven om te experimenteren. Een alternatieve bedrijfsopvolging dat kans biedt aan ca. 10 zelfstandige starters die experimenteren met verschillende intensieve biologische toekomstteelten. De afbouwende boer biedt ruimte voor flexibele pacht en klein wonen. Een gemengd bedrijf met een zelfvoorzienende kringloop en gedeelde grond, voorzieningen
lees verder...