Productief Peppelland---15 nov

Ruim baan voor de Formule 1-boom

Dat bomen kappen geen misdaad is, weten we inmiddels (steeds beter). Het hout is immers nodig om een circulaire economie te creëren. Zolang het kappen maar met zorg gebeurt en er nieuwe stekjes worden terug geplant. Liefst in daarvoor aangewezen productiebossen.
De populier - niet voor niets de formule 1 boom genoemd - leent zich bij uitstek voor de circulaire economie. Waar de eik en beuk soms wel 80 jaar verder zijn voordat de boomrooier ten tonele verschijnt, daar mag de populier zich al na 30 jaar verheugen op een tweede leven.

Populieren leggen veel CO2 vast tijdens de groei. Het leuke van bouwen met hout is dat je koolstof nog veel langer vastlegt omdat het wordt ‘gevangen’ in een gebouw. Elke kuub hout die je gebruikt in een woning legt ongeveer 1 ton CO2 vast. Wat zou het gaaf zijn als we de miljoen woningen die we tot 2040 hebben te bouwen, deels uit houtbouw laten bestaan. Klimaatopgave meets bouwopgave.

Waar nog veel verbeteringen mogelijk zijn, is in de samenwerking tussen hout- en bouwsector. Of beter gezegd: dat moet nog van de grond komen. Terreineigenaren zien een kaprijpe populatie en bellen de boomrooier. De rooiers zetten het hout af waar ze het meeste vangen - in de praktijk is dat export. Waar het hout uiteindelijk terecht komt: Joost mag het weten. Nauwelijks bij de aannemers, want die kopen hout bij de bouwmaterialenhandel. En daar blijkt: 90 % van het hout is geïmporteerd.

Snap jij het nog?

Waarom gebruiken we hout uit Verweggistan als het ook lokaal kan? Een houten gevel van een school in Oisterwijk krijgt meerwaarde als je weet dat het 20 kilometer verderop in een populierenbosje in Schijndel is gerooid.

Opdrachtgevers van gebouwen vragen steeds meer om duurzame bouwmaterialen en onderscheidende concepten. Het gaat schoorvoetend, maar toch.

Hier is een rol weggelegd voor gemeenten, voor een overheid die niet alleen toetst, maar ook mogelijk maakt. Dat begint met een visie. Hoe moet jouw gemeente er in 2040 uit zien? Hoe zijn de gebouwen en openbare ruimte vormgegeven? Welke materialen gebruik je?

Dus ambtenaren en wethouders: beperk je niet tot het afgeven van vergunningen, maar ga het gesprek aan met de woningbouwvereniging of de particuliere initiatiefnemers van een gezamenlijk bouwproject. Laat ze zien dat het anders kan omdat je een visie hebt op circulair bouwen.

Het grappige is dat je dan ook anders naar kapwerkzaamheden gaat kijken. Je kapt niet omdat het in je groenbeheerplan staat, maar je oogst omdat er volgend jaar een ecologische woonwijk wordt gebouwd waar lokaal hout voor nodig is.
Dus bouwers en boswachters, ga met elkaar om tafel. En laat die tafel neerzetten door de gemeente. Als ie maar wel van populierenhout is.

Tekst: Job Wittens
Productief Peppelland04 okt

De populier als alternatief voor beton en staal

Productief Peppelland gaat voor een hoogwaardige toepassing van populierenhout in de Nederlandse bouw. De populier inzetten als dé leverancier van constructiehout, als alternatief voor (milieubelastend) beton en staal. Midden in een populierenbos wordt een demo gebouw neergezet, opgebouwd uit kruislaags verlijmd populierenhout. Als katalysator van een proces om een complete keten te ontwikkelen
lees verder...