De zestien winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen hebben hun plannen getoond op de manifestatie ‘Radicaal, realistisch en realiseerbaar’. Met levendige uitwisselingen in gezamenlijke sessies, breed debat op het hoofdpodium en een presentatie van de plannen in woord en beeld, is de prijsvraag afgesloten. Tegelijk is op deze drukbezochte bijeenkomst in het Provinciehuis van Noord-Brabant het startsein gegeven voor het spannende vervolg: zorgen dat de plannen ook gerealiseerd worden.
Het plan Productief Peppelland is met gemak haalbaar, maar dan moeten we wel afspreken dat we een flink deel van woningbouw in Noord-Brabant met populierenhout bouwen in plaats van beton. Initiatiefnemer Marco Vermeulen, zegt het kort maar krachtig. Of als er een CO2-taks wordt ingevoerd. Zo ver is het nog niet, maar kleinere projecten met inlands populierenhout, dat CO2 vasthoudt in plaats van uitstoot, dienen zich wel aan. Wethouder Peter van de Wiel van Boxtel kondigt aan twee populierenhouten gebouwen neer te zetten. De collega’s van Circulaire boerderij Beers willen de woningen die zij op hun nieuwe Eiwitcampus gaan bouwen ook van populierenhout optrekken.

Uitnodigingen
Het is een voorbeeld uit de vele uitwisselingen op de manifestatie. Naast alle uitnodigingen voor gesprekken die er klonken. Allereerst van de betrokken provincies en gemeenten. Gastheer en Brabants gedeputeerde Ruimte en Financiën, Erik van Merrienboer toonde zich zeer gecommitteerd om samen met gemeenten en waterschappen alle initiatieven bij de streep te brengen. ‘Ik sta hier namens team Brabant’, aldus Van Merrienboer.

In een videoboodschap aan de zaal beloofde ook Hester Maij, gedeputeerde van Overijssel, contact te houden met alle 19 inzenders, dus niet alleen de winnaars. ‘Wij gaan met alle 19 het gesprek aan’. Ook gemeente Deurne, de enige gemeente die mee-organiseerde aan de prijsvraag, gaat de inzendingen uit die gemeente verder begeleiden, ook al heeft geen van de vier de tweede ronde gehaald. Wethouder Marinus Biemans: ‘Wij hebben dagelijks te maken met boeren die nieuw perspectief zoeken.’

Half jaar intensief werk
Een half jaar hebben de zestien teams intensief gewerkt aan hun projecten, ondersteund door coaches van provincies en gemeenten, en voorzien van kennis en commentaar van een keur aan deskundigen. In sneltreinvaart liep Floris Alkemade in zijn openingsspeech alle projecten langs. ‘Hier schuilt een hele wereld achter.’

De zestien winnaars laten een rijk palet aan innovatieve ideeën zien om de urgente vragen op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, verstedelijking en mobiliteit, en de verduurzaming van het boerenland het hoofd te bieden. Allereerst op de zandgronden in de drie provincies Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland, de gebieden waar de prijsvraag zich op richt.

Dominant zijn de projecten die voedselproductie combineren met natuurontwikkeling. Ook zijn er meerdere voorstellen die inzetten op verkorting van de keten van producent naar consument. Kringlooplandbouw, transformatie van bestaande erven en plannen geënt op het landgoedmodel zijn andere thema’s die meerdere teams hebben uitgewerkt.

Struikelblokken en suggesties
Hoewel gedeputeerde Van Merrienboer aan het begin van de middag optimistisch zei dat regels geen goede ideeën in de weg staan – ‘de struikelblokken zitten meer in onze hoofden dan op papier’ - klonk er in de loop van de middag wel degelijk menig suggestie om een regeling te verbeteren. Bijvoorbeeld: maak het makkelijker om landbouwgrond af te waarderen, dat helpt bij het rondbreien van natuurprojecten. Soms is simpelweg gedogen genoeg, zegt herenboer Boudewijn Tooren van project De Wederkeer van het Pastorale Landschap. ‘Wij hebben vier varkens buiten lopen – strikt genomen overtreden wij hiermee de wet.’ Ander voorbeeld zijn de beroemde potjes geld. Mag het geld uit het potje opbrengstderving ingezet worden voor de houtwal? ‘Voor ons is geld gewoon geld’, zegt Tooren. Boer Rick Huis in ‘t Veld, initiatiefnemer van project Melk & Noot die onder andere het landschap rondom Deventer afwisselender maken, brengt een heikel punt te berde: ‘De maatschappelijke meerwaarde die wij creëren is niet direct door te berekenen in de prijs van producten.’ Dat maakt dat er altijd een financieel tekort blijft. Besef goed, klonk advies uit de zaal, welke bijdrage je aan de gemeenschap levert, daar kan iets tegen overstaan. Geld, middelen of mogelijkheden.

Het project Hofstede aan de Dreef sleepte deze middag een toezegging in de wacht. Burgemeester en wethouders van Zundert hebben in principe ‘ja’ gezegd op hun voorstel voor een sloopbonusregeling om leegstand in het buitengebied tegen te gaan.

Tips waren er ook. Regel een tijdelijke vergunning voor je project bij de gemeente, dan kun je alvast beginnen. En kijk ook eens naar de zorg. Daar zijn potjes met geld. Toevoeging van een zorgelement aan je plan kan zo een dubbele verrijking zijn.

En een mooi aanbod komt van Marco Vermeulen, curator van de Landschapstriënnale en betrokken bij twee Brood en Spelenprojecten. ‘In het najaar van 2020 vindt de Landschapstriënnale plaats. Dit maal in het Brabantse Groene Woud. Ik bied bij deze dit podium aan de zestien projecten aan, die dan vast al zichtbaar zijn.’

Platteland moet veel verstouwen
Een reflectie op de prijsvraag en op de opgave waar het platteland voor staat, kwam van gastspreekster Louise Fresco, voorzitster van de Raad van Bestuur van Wageningen University & Research en gelouterde publiciste over voedsel en milieu. ‘Er is geen eerder moment geweest dat we zo veel willen van het platteland. Het platteland moet veel verstouwen’, constateert Fresco.

In haar optiek speelt technologie een belangrijke rol in de toekomst van het platteland. Aan technologie kleeft ten onrechte een dystopische associatie, zegt Fresco. ‘Technologie kan helpen bij de verbetering van het platteland. Denk aan de melkrobots, die een bevrijding zijn voor boer en koe. Of bij het monitoren van de voedselketen, zodat we weten waar ons voedsel vandaan komt.’

We moeten, zei Fresco, kijken naar de toekomst en ook naar de wereld als geheel. ‘Wat worden de nieuwe geopolitieke situaties, wat kan technologie betekenen, hoe zorgen we voor goed voedsel, ook voor mensen in achterstandswijken en inwoners van bijvoorbeeld Mumbai? Het brede verhaal is belangrijk, waarin je afwisselend in- en uitzoomt, van het grote overzicht tot de details.’

Blik op toekomst
Een bredere blik op de toekomst biedt ook het Panorama Nederland, geïnspireerd op het ‘oervoorbeeld’ Panorama Mesdag, biedt het panorama een blik van 360 graden, op toekomstig Nederland. Het College van Rijksadviseurs schetst hierin een optimistisch beeld van Nederland na alle transities. ‘Verlangen is de motor van verandering. En de schaal waarop dat het beste kan gebeuren is de regio. Dat laten ook de projecten van Brood en Spelen zien’, aldus van Alkemade.

Net als de provincies eerder op de bijeenkomst belooft ook hij contact met de teams te houden. ‘We komen graag helpen’. Hij sloot de bijeenkomst af met een welgemeend advies aan de teams: ‘Ga niet normaliseren. Waar je de barrière voelt, daar zit de essentie.’

Winnaars Brood en Spelen starten met uitvoering

Op woensdag 6 februari hebben de zestien winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen hun uitgewerkte plannen gepresenteerd tijdens een druk bezochte bijeenkomst in het provinciehuis van Noord-Brabant in Den Bosch.
lees verder...

Dromen van een nieuwe horizon

Tijdens de manifestatie van Brood en Spelen op 6 februari is ook het Panorama Nederland te bekijken, een optimistisch toekomstbeeld voor Nederland, verbeeld in een 360 graden panorama.
lees verder...

Teams presenteren tussenstand aan de jury

Op en 8 en 16 november presenteerden de zestien teams uit de tweede ronde de voortgang van hun plannen aan de jury en enkele gasten.
lees verder...

Blijf radicaal en deins niet terug

De Prijsvraag Brood en Spelen is op 22 oktober neergestreken in het Walhalla van de verandering: de Dutch Design Week in Eindhoven. Wat kunnen ontwerpers bijdragen aan nieuwe perspectieven voor het platteland?

lees verder...

Tour over de Dutch Design Week

Deelnemers uit de zestien teams van de tweede ronde van de prijsvraag liepen op 22 oktober met initiatiefnemer Floris Alkemade over de Dutch Design Week langs projecten die de Rijksbouwmeester samen met Gedeputeerde Erik van Merrienboer had uitgezocht. Bekijk hier een beeldverslag van deze inspirerende rondgang.
lees verder...

Het beeld vertelt nooit het hele verhaal

Fotograaf Henk Wildschut deed fotografisch onderzoek naar de ontwikkelingen op het platteland. Hierbij richt hij zich met name op boeren en ondernemers die zoeken naar vernieuwing. Deze groep is voor hem interessant omdat zij actuele en urgente voedselvraagstukken probeert op te lossen. Ook beeldend zat hier de grootste tegenstelling tussen een door consumenten geromantiseerd, nostalgisch ideaal
lees verder...

Anders kijken naar ingewikkelde vraagstukken voor het platteland

Dat designers een andere kijk hebben op complexe problemen hebben al heel wat agrarisch ondernemers ontdekt. Voor de 16 teams van Brood en Spelen is het nog nieuw en onwennig. En daarom bood Agri meets Design samen met de innovators van Van Berlo ze een Masterclass Design Thinking aan.
lees verder...

Recht van overpad

Ter afsluiting van de publieksbijeenkomst van prijsvraag Brood en Spelen op de Dutch Design Week gaf Eric Alink, stadschroniqueur van Den Bosch en 'Brabander tot in zijn beenmerg', een voordracht. Deze voordracht had de titel 'Recht op overpad - Mijmeringen over het platteland en zijn
lees verder...

Meld je aan voor Brood en Spelen op de Dutch Design Week

Op 22 oktober is prijsvraag Brood en Spelen te gast op de Dutch Design Week. Initiatiefnemers Floris Alkemade en Berno Strootman nodigen samen met de provincie Noord-Brabant graag iedereen uit voor de publieksbijeenkomst: Nieuwe Perspectieven voor het platteland.
lees verder...

Tweede ronde Brood en Spelen van start

“Waar sta je nu en wat wil je in de tweede ronde bereiken?” Met het beantwoorden van deze vragen ging voor de winnaars van de Prijsvraag Brood en Spelen de tweede ronde van start. Tijdens twee bijeenkomsten, in de provinciehuizen van Den Bosch en Arnhem, stelden de teams zich aan elkaar voor, maakten ze kennis met partners en coaches en kregen ze uitleg over het vervolgproces.
lees verder...

Verkenning nieuwe natuur en klein wonen

Er komen op dit moment verschillende ontwikkelingen samen: ambitieuze klimaatdoelstellingen, een forse woningbouwopgave en urgente opgaven voor de realisatie van nieuwe natuur. Dit maakt het interessant om een nadere verkenning te doen naar de concrete mogelijkheden voor de combinatie van nieuwe natuur en klein wonen. Dit voorstel bouwt voort op het rapport “Nieuw bos en klein wonen.

lees verder...

Het begin van een beweging naar kwaliteit - Winnaars Brood en Spelen

Verfijning en kwaliteit. Dat laten de zestien geselecteerde teams en de vier eervolle vermeldingen in hun plannen zien. Opvallend, vindt de jury, is dat alle indieners de kloof tussen productie en consumptie van voedsel willen dichten.
lees verder...

Winnaars Brood en Spelen bekendgemaakt

Vanmiddag zijn in Barneveld de winnaars bekendgemaakt van Brood en Spelen, de ontwerpprijsvraag voor nieuwe perspectieven voor het platteland. De jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman, heeft acht winnaars in Brabant geselecteerd en acht in Gelderland en Overijssel.
lees verder...

Veel respons op ontwerpprijsvraag Brood en Spelen

De ontwerpprijsvraag Brood en Spelen heeft het mooie resultaat van 95 inzendingen opgeleverd. Maar liefst 51 teams maakten plannen voor locaties voor Noord - Brabant. Voor Overijssel werden twintig plannen ingezonden en 24 voor Gelderland.
lees verder...

In Beeld: Natuurgebied De Kampina

In natuurgebied De Kampina, gelegen tussen Oisterwijk en Boxtel, werken boeren samen met natuurmonumenten bij het beheer, door koeien er vrij te laten grazen. Er wordt veel samengewerkt, maar de boeren zien ook dingen mislopen. Luister nu naar een fragment van het gesprek dat fotograaf Henk Wildschut had met twee van de boeren.
lees verder...

"Ruimte en steun voor nieuwe ideeën inwoners"

‘De provincie Overijssel is blij met de prijsvraag Brood en Spelen van het College van Rijksadviseurs. Brood en Spelen vraagt om creatieve oplossingen voor de grote vraagstukken in het landelijk gebied. Vraagstukken waar de provincie samen met inwoners ook aan werkt. Het zoeken naar nieuwe bestemmingen voor leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen, het inspelen op klimaatverandering, het
lees verder...

De kerk als partner

In elk team dat mee doet aan de prijsvraag Brood en Spelen moet iemand daadwerkelijk een stuk grond bezitten in een van de zandgebieden. Boeren zijn een logische kandidaat, maar denk ook eens aan de kerk. De kerken bezitten duizenden hectare grond. En zij willen maatschappelijk iets betekenen: van ‘bijbels’ rentmeesterschap tot eigentijdse charitas.
lees verder...

Ruilen van grond loont

Vrijwillige kavelruil kan een handig instrument zijn om in te zetten bij projecten in het kader van Brood en Spelen. Ruilen van grond loont voor boeren, natuur en energie. Minimaal drie partijen doen mee, waarvan er twee grond ruilen.
lees verder...

"Alles wat aandacht krijgt groeit"

Het platteland is van levensbelang. Voor boeren en bewoners, en voor stedelingen. Dat platteland heeft wel wat extra aandacht nodig; het aantal bewoners daalt, de vergrijzing neemt toe, en ook het aantal leegstaande agrarische gebouwen en agrarische bedrijven die niet op de juiste plek staan, groeit.
lees verder...

“Laten we vooral doormodderen”

[b]Anno 2018 is het toepassen van timelapses heel gebruikelijk. Dankzij deze techniek kun je in een kort filmpje duidelijk laten zien hoe de fysieke leefomgeving verandert. Vooral de bouw van een gebouw kun je er goed mee in beeld brengen.

lees verder...

"Grijp je kans"

[b]Over een paar weken weten we hoeveel boerenslimheid, ontwerpkracht en ondernemerszin de hooivork heeft opgepakt. Met welke radicale en creatieve ideeën ons buitengebied weer een beetje mooier en vitaler gemaakt kan worden.

lees verder...

Essay: Brandend Zand

[b]Joks Janssen is directeur van BrabantKennis en schreef samen met onderzoeker en architect Bart de Zwart het essay 'Brandend Zand'. Hierin ontleden zij de bijzondere geschiedenis van de Noord-Brabantse zandgronden en de manier waarop de historie de eigentijdse dynamiek van dit gebied beïnvloedt. Zij sporen de ontwerpers aan om door te dringen tot de logica van de zandgronden en deze aan te
lees verder...

Water is de koning van het voedsel

Van Europa tot aan de sloot en alles er tussen. De waterschappen waken op alle niveaus over het water, want zonder water geen voedsel, geen natuur.
lees verder...

Essay: Verbeelding in Schemergebied

[b]Hans Peter Benschop is directeur van het Trendbureau Overijssel. Speciaal voor de prijsvraag Brood en Spelen schreef hij het essay 'Verbeelding in schemergebied'. Hierin roept hij iedereen op vooral te beginnen; "Niemand weet in een complexe wereld wat de drijvende krachten van verandering zullen zijn. Er zit niets anders op dan ergens te beginnen". Ontwerpend onderzoek kan hierbij helpen,
lees verder...

Beeldverslag: Inspiratiebijeenkomst #2 Noord-Brabant

Ruim honderd agrariërs, ontwerpers, landgoedeigenaren, stedenbouwers en grondeigenaren kwamen dinsdag 17 april bijeen voor de tweede inspiratiebijeenkomst.
lees verder...

Beeldverslag: Inspiratiebijeenkomst #2 Gelderland Overijssel

[b]“Mijn boerenbedrijf heeft op dit moment geen duurzame toekomst. Op de manier waarop het nu gaat, kan het echt niet verder. Ik ben op zoek naar mensen met goede ideeen die me willen helpen om radicale nieuwe wegen in te slaan. Maar wel op een manier dat ik er ook nog steeds een boterham aan kan verdienen”. Een boer op zoek naar ontwerpers of anderen met ideeën. De tweede
lees verder...

Wij maken nu het cultuurlandschap van de 21ste eeuw

[b]We moeten veel ambitieuzer zijn bij het vormgeven van het energielandschap. Laat de energietransitie een katalysator zijn, betoogt Sven Stremke. Niet alleen voor het landschap dat we willen en waarderen, maar ook voor sociale en maatschappelijke vernieuwing.

lees verder...

De praktijk is het beleid ver vooruit

In Nederland zijn veel te weinig ontmoetingen tussen ontwerpers, toekomstdenkers en praktijkmensen. En er is een groot gebrek aan experimenteerruimte. De prijsvraag draagt de belofte in zich van nieuwe onverwachte wegen, zegt Jan Douwe van der Ploeg, jurylid en emeritus hoogleraar rurale sociologie (WUR).
lees verder...

Inspiratieverhalen Noord-Brabant

Op de eerste Inspiratiebijeenkomst in Noord-Brabant in Best vertelden drie bevlogen sprekers over de projecten die zij ondernemen. Hieronder in het kort hun verhaal.
lees verder...

Publicatie: Het platteland heeft de toekomst

Blauwe Kamer, tijdschrift voor landschapsarchitectuur en stedenbouw, maakte een prachtig dossier over de toekomst van het platteland.
lees verder...

Vierde generatie agrariër zoekt vormgever

Meer dan honderd agrariërs, ontwerpers, bouwers, landgoedeigenaren en mensen van natuurorganisaties, uit kunst- en cultuurwereld, troffen elkaar 21 maart in het Boshuys in Best. De eerste inspiratiebijeenkomst in Brabant over de prijsvraag Brood en Spelen werd geopend door initiatiefnemer Rijksbouwmeester Floris Alkemade.
lees verder...

A match made in Klarenbeek

Vraag ontmoet aanbod op eerste inspiratiebijeenkomst Gelderland/Overijssel
lees verder...

Nota van Inlichtingen gepubliceerd

De eerste Nota van Inlichtingen met vragen en antwoorden over de prijsvraag Brood en Spelen is gepubliceerd en vanaf nu te downloaden.
lees verder...

De jury is bekend

Om uit alle inzendingen straks een een goede selectie te maken staat een diverse en deskundige jury klaar. Beide regio's hebben een eigen jury.
lees verder...

Brood en Spelen van start

De prijsvraag Brood en Spelen, die vorige week werd aangekondigd met een tournee door de provincies Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant, is zojuist uitgeschreven door het College van Rijksadviseurs. De reglementen voor de beide edities van de prijsvraag zijn nu voor iedereen beschikbaar.
lees verder...

Brood en Spelen on tour

Om Brood en Spelen aan te kondigen, bezochten Rijksbouwmeester Floris Alkemade en Rijksadviseur Berno Strootman gisteren Overijssel, Gelderland en Brabant. Reizend in een bus met het logo Brood en Spelen, stopten zij als eerste op het provinciehuis van Overijssel. Gedeputeerde Hester Maij stond hier klaar om Rijksadviseur Berno Strootman en Rijksbouwmeester Floris Alkemade hartelijk welkom te
lees verder...

'Er moet nu echt iets veranderen'

Met de prijsvraag Brood en Spelen krijgen de mensen die werken en leven op de zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland de kans hun ideeën over de vernieuwing van het platteland te concretiseren. Landschap en landbouw snakken naar een nieuwe impuls, ziet Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman. ‘Er moet nu echt iets veranderen’
lees verder...

Denkruimte voor boeren en ontwerpers

Rijksbouwmeester Floris Alkemade zet met de prijsvraag Brood en Spelen de vernieuwing van het platteland hoog op de agenda. ‘Met ontwerpers en grondeigenaren willen wij de rol en de mogelijkheden van het platteland op een totaal andere manier ontwikkelen.
lees verder...