De Natuurakker brengt natuurontwikkeling en landbouwproductie samen. In een radicaal anders, maar realiseerbaar en realistisch inrichtingsplan worden economische waarden en natuurwaarden gecombineerd. Het initiatief is opschaalbaar door het gebruik van gangbare gewassen.
De Natuurakker13 dec

Een vaste baan voor de natuur

Waar vroeger een goede balans was tussen landbouw en natuur, vindt nu een verandering plaats waarbij landbouw een negatieve impact heeft op de natuur. De belangen van akkerbouwproductie en natuurontwikkeling spreken elkaar tegen, waarbij de natuur het af moet leggen tegen de landbouw.
lees verder...