De Natuurakker---13 dec

Een vaste baan voor de natuur

Waar vroeger een goede balans was tussen landbouw en natuur, vindt nu een verandering plaats waarbij landbouw een negatieve impact heeft op de natuur. De belangen van akkerbouwproductie en natuurontwikkeling spreken elkaar tegen, waarbij de natuur het af moet leggen tegen de landbouw.
De biodiversiteit staat op veel plekken op aarde onder druk. Natuurlijke landschappen moeten plaats maken voor agrarische monoculturen, waardoor de biodiversiteit steeds moeilijker in stand te houden is. Monocultuur in de landbouw maakt gewassen kwetsbaarder voor plagen en plantenziekten.

Het is een zoektocht naar hoe een plangebied zo ingericht kan worden dat beide groepen gunstig met elkaar samenwerken, zodat akkerbouwproductie en natuurontwikkeling zich kunnen ontwikkelen.

De Natuurakker is een aantrekkelijke oplossing voor grondeigenaren. Er worden gangbare, productieve gewassen geteeld die kunnen worden afgezet in lange ketens.
Wij zijn nu klaar met de inventarisatie en beginnen met het onderzoek naar hoe de natuur zich als werknemer kan gaan ontwikkelen in ons plan en hoe het perceel verder ingericht gaat worden.
De Natuurakker08 okt

Natuurontwikkeling en landbouwproductie samenbrengen

De Natuurakker brengt natuurontwikkeling en landbouwproductie samen. In een radicaal anders, maar realiseerbaar en realistisch inrichtingsplan worden economische waarden en natuurwaarden gecombineerd. Het initiatief is opschaalbaar door het gebruik van gangbare gewassen.
lees verder...