Circulaire boerderij Beers---01 okt

Samen komen we verder

Circulaire boerderij Beers wil kringlooplandbouw waar maken onder het motto "samen komen we verder". De Proefboerderij als aanjager voor de transitie naar duurzame productie van dierlijke en plantaardige eiwitten. Met dit model kan worden geƫxperimenteerd en kunnen verschillende 'schakels' en bedrijfsvoeringen optimaal worden afgestemd voor schaalvergroting in de circulaire transitie.